Advertisement

بالدارجة Plan comptable مصطلحات

بالدارجة Plan comptable
Advertisement

بالدارجة Plan comptable مصطلحات

لكوننا طلبة الإقتصاد ففي كثير من الوقت نتعرض لمصطلحات plan comptable و لي الفهم ديال هاد المصطلحات كيسهل بزاف دلحوايج على الطالب على داكشي بغيت نبارطاجي معكم هاد الفقرة
المطلوب منكم هو تشاركوا المعلومة مع الأصدقاء ديالكم حيت هدشي كيهم أي طالب إقتصاد. إليكم المهم

Financement Permanent : التمويل الدائم

Capitaux Propres : التمويل الداتي

Capital social : الرأسمال الإجتماعي

Capital personnel : الرأسمال الشخصي

Résultat net de l’exercice: النتيجة السنوية الصافية

solde : الرصيد

Compte créditeur : حساب دائن

Compte débiteur : حساب مدين

Dettes de financement : قروض المؤسسات المالية

Emprunts auprès des établissements de crédit: الإقراض لدى المؤسسات المكلفة بإعطاء القروض أي الأبناك Fournisseurs d’immobilisation: الممون الذي يزود المقاولة بالأشياء التي تستغرق أكثر من سنة داخل المقاولة مثل الآلات و وسائل النقل

Fournisseur : ممون

Advertisement

Actif Immobilisé: الممتلكات التي تستغرق أكثر من سنة

Frais préliminaires: التكاليف التي تتحملها المقاولة أثناء تأسيسها كالإشهار و تكاليف تسجيل وثائق الشركة لدى المؤسسات المختصة إلى اخره

Frais de constitution : تكاليف التأسيس

Frais de publicité : تكاليف الاشهار

incorporelle : غير ملموس

Fonds commercial : الأصل التجاري

corporelle : ملموس

Terrains : الأراضي

Terrains nus : الأراضي الجرداء

Terrains aménagés : الأراضي المهياة

Constructions : البناء

Matériel : الآلات

Matériel de transport : وسيلة النقل كالشاحنات

Mobilier de bureau : الأشياء التي توجد داخل مكاتب المقاولة و التي تستغرق أكثر من سنة

Matériel de bureau :الآلات التي تستعمل داخل مكاتب المقاولات

Matériel informatique : الاعلاميات

financière : مالي

Titres de participation : المنتجات ذات طبيعة مالية مثل الأسهم و السندات

Actif Circulant : الممتلكات التي تستمر أقل من سنة داخل المقاولات

Stock : التخزين

Marchandises : البضائع

Matières premières: المواد الاولية

Consommation : استهلاك

Production : الإنتاج

Fonction : وظيفة

Emballages : الغلاف الذي يحمي المنتوج من المؤثرات الخارجية

Produits en cours :منتوج في طور الإنجاز

Biens en cours : مواد في طور الانجاز

Services en cours : خدمات في طور الانجاز

Produits : المنتوج

Produits finis : المنتوج النهائي الذي يباع للمستهلك

Clients : الزبون

salarié : الأجير الذي يعمل داخل المقاولة

Fonctionnaire :الموظف الذي يعمل داخل إدارات الدولة

Personnel débiteur : الأجير الذي اقترض الأموال لدى المقاولة التي يعمل بها

Etat – débiteur : المقاولة مدينة للدولة بالأموال

TVA : taxe sur la valeur ajoutée : الضريبة على القيمة المضافة و هي الضريبة التي تطبقها الدولة على المنتوجات التي يستهلكها المستهلك و تطبق عليها النسب التالية: 7 و 10 و 14 و20 بالمائة

récupérable : المسترجعة

charges : التكاليف التي تتحملها المقاولة

Titres et valeurs de placement : المنتوجات ذات طبيعة مالية كالاسهم و السندات

Actions, partie libérée : الأسهم الجزء المحرر

Actions, partie non libérée : الأسهم الجزء غير المحرر

Actions : الأسهم

obligation : السندات

Fournisseur : الممون

Personnel : الاجير

Rémunérations dues au personnel : أجرة الأجير مقابل العمل الذي يقوم به داخل المقاولة

entreprise: المقاولة

Organismes sociaux : المنظمات الاجتماعية التي تهتم بالجانب الاجتماعي للأجير كالتقاعد مثلا

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتكلف بتعويضات الأجير عندما يصل إلى سن التقاعد

Caisses de retraite : صندوق التقاعد

Mutuelles : التغطية الصحية للاجير

Etat : الدولة

Impôts: الضريبة

impôts sur les résultats : الضريبة المطبقة على أرباح المقاولة أو الشركة

Société : الشركة

Banques (solde débiteur) : المقاولة لديها ودائع داخل البنك الذي فتحت فيه حسابها

Chèques postaux : الشيك الريدي

Caisses : الخزينة الموجودة داخل المقاولات و التي تضع فيها المقاولة الأموال التي تحتاجها للقيام بانشطتها اليومية

solde : الرصيد

Charges d’exploitation : التكاليف التي تتحملها المقاولة من أجل القيام بانشطتها اليومية كشراء البضائع و المواد الأولية او صرف مستحقات الأجير مثلا

Achats revendus de marchandises : البضائع التي تشتريها المقاولة و يعاد بيعها

Achats de marchandises : شراء البضائع

Variation de stocks de marchandises : تغيرات مخزون البضائع المخزنة في المقاولة أو الشركة بسبب الشراء و البيع الذي تتعرض له تلك البضائع

Achats de matières premières : شراء المواد الاولية

Variation des stocks de matières: التغيرات التي تطرأ على المواد الأولية المخزنة بأماكن التخزين داخل المقاولة بفعل عملية الشراء و البيع الذي تتعرض له تلك المواد الاولية

Autres charges : التكاليف الأخرى التي تتحملها المقاولة

Locations: تكاليف كراء بعض المحلات من طرف المقاولة

Entretien et réparations : تكاليف أصلاح الآلات التي تتعرض للاعطاب

Primes d’assurances : تكاليف التأمين التي تتحملها المقاولة على الاجير الذي يعمل لديها

Rémunérations du personnel extérieur à l’entreprise : أجرة الأشخاص الذين لاينتمون إلى المقاولة الذين تصرف لهم المقاولة الأجرة مقابل المهام التي قاموا بها لصالحها

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires : التكاليف التي تتحملها المقاولة مقابل الأنشطة التي يقوم بها الوسطاء للمقاولة من أجل التعريف بها و بمنتوجها

Publicité : الاشهار

relations publiques :العلاقات العامة للمقاولة مع محيطها الخارجي

Frais postaux : تكاليف التنبر

frais de télécommunications : التكاليف التي تتحملها المقاولة من اتصالاتها مع محيطها الخارجي

Services bancaires :الخدمات البنكية التي تقوم بها البنك لصالح المقاولة

Impôts et taxes directs : الضرائب المباشرة

Rémunérations du personnel : تكاليف الأجير

Charges sociales : التكاليف الاجتماعية

Charges financière :التكاليف المالية

Charges inintérêts : الفوائد التي تتحملها المقاولة بسبب اقتراضها لدى الأبناك التجارية مثل البنك الشعبي مثلا

Intérêts des emprunts: فوائد الدين

Charges non courantes : التكاليف الاستثنائية التي تتحملها المقاولة التي لا تدخل ضمن أنشطة المقاولة مثل تكاليف الغرامات

Immobilisation : الأشياء التي تستغرق أكثر من سنة داخل المقاولة مثل الآلات و الاعلاميات و الشاحنات immobilisations incorporelles cédées : الأشياءغير المحسوسة التي تستغرق أكثر من سنة و التي تبيعها المقاولة بسبب حاجتها للموارد المالية

cédée : بيع

Pénalité : الغرامات

amendes fiscales ou pénales : الغرامات المالية أو الجنائية

Ventes de marchandises : مبيعات المقاولة من البضائع

Ventes de marchandises au Maroc : مبيعات المقاولة بالمغرب من البضائ

Ajouter un commentaire